Intelligent design

De nieuwe minister voor Onderwijs spreekt zich nog een paar dagen niet uit over het beleid van zijn voorganger. Ik zou nauwelijks verrast zijn wanneer hij intelligent design vervloekt en zich in de rest van de ideeën van Van der Hoeven al evenmin kan vinden. De komende jaren zal hij waarschijnlijk zijn straks te ontvangen erfenis zo snel mogelijk verkwisten.

De kans bestaat dat een andere nalatenschap op een gelijke manier vernietigd zal worden. Rijkbouwmeester Crouwel heeft gezaghebbende personen verzameld in een helikopter en een nieuw perspectief op Nederland gepresenteerd. Eentje waarbij haarscherp duidelijk wordt hoe landelijke groenstroken veranderen in ordinaire gezinstuinen na de komst van een praktisch Gamma-tuinhuis. Waar industrie de verder onbruikbare snelwegberm verrommelt en waar straten ontsierd worden door jongeren die niet netjes in het gelid staan, maar in ongeordende clusters voor de deur van coffeeshops op de grond spugen.

Het nieuwe kabinet besluit dat dergelijke organisch gegroeide, en dus functionele, constructies een opfrisbeurt behoeven. Zogenaamde ‘oude wijken’ –die eigenlijk relatief nieuw zijn- zullen gedeeltelijk gesloopt en heropgebouwd worden tot ‘kansenzones’. Want Osdorp lijkt niet genoeg op de grachtengordel. En niet alleen wat het stratenplan betreft. Ook de mensen: die dragen vaker hoofddoeken, zijn armer en vooral dikker. Onderzoek waarin wijken met brede lanen en ruime parkeergelegenheid werden vergeleken met binnenstedelijke gebieden hebben het bewezen: zodra de omgeving leuk is om doorheen te wandelen en de auto toch nergens past, zorgt de fiets voor lichaamsbeweging.

Hoe is de binnenstad zo’n gezellige mengelmoes van bouwmaterialen en kromme steegjes geworden? Niet door toedoen van een planner met een geodriehoek, een esthetisch ideaal en een heli, maar door totale anarchie. Precies datgene wat de in hoge mate van bovenaf ontworpen ‘oude wijken’ tot nu toe ontbeert. En precies datgene wat door sloop en wederopbouw niet alsnog zal plaatsvinden.

Gelukkig is eveneens besloten dat Schiphol niet verder geliberaliseerd zal worden. Dat kan betekenen dat als omwonenden hard genoeg klagen over overlast de overheid –als grootaandeelhouder- het vliegveld zal dwingen tot minder vluchten, andere routes of beperkte vliegtijden. Het zou verstandig zijn de aanvliegroutes vanaf dan alleen nog maar over geometrische veldjes te leiden. Zodat politici niet misleid worden door een misplaatste liefde voor symmetrie en een vooringenomenheid met intelligent design.


Reageer