Alternatieve Troonrede

19-09-2015

“Leden van de Staten-Generaal,

Deze week is het de EU weer niet gelukt om het eens te worden over de verdeling van 120.000 vluchtelingen. Op 500 miljoen Europeanen is dat zoiets als geen plek kunnen vinden voor één extra paar sokken in het gehele bagageruim van een Boeing 747.

Regeringsaanhangers (vraag van Wolf)

16-08-2008

Wat is de motivatie van de voorstanders van het regime, vraagt Wolf zich af. De anti-westerse, pro-islamitische gevoelens moeten er toch zijn en wie ze heeft, hoeft daar niet geheimzinnig over te doen. Dat zou je denken, maar aanhangers van de regering lijken nogal dun gezaaid of zijn op zijn minst voor mij lastig te herkennen.

Een logische verklaring voor het gebrek aan ontmoetingen met Ahmadinejad-steunende Iraniërs, is dat de mensen die ons wat minder gunstig gezind zijn automatisch minder geneigd zijn ons op de hartelijke manier waar we aan gewend zijn geraakt te begroeten. Misschien schelden ze ons op straat wel uit, maar dat hebben wij – onnozel als we zijn – dan niet in de gaten. We hebben dan ook geen reden vijandelijkheid te vermoeden. Zelfs vrouwen in de weinig toegankelijke chador zijn lang niet per definitie anti-westers, getuige de vrouw die eergisteren haar hoofd om de deur van de winkel stak waar wij binnen waren en vrolijk riep: “Amrika? Welcome! Welcome!”

Frang en Iran (vraag van Jasper)

11-08-2008

Hoe denken Iraniers eigenlijk over Europa, vroeg Jasper zich af. In ieder geval op een zeer a-politieke manier. Als het hier over internationale politiek gaat figureert daarin de Verenigde Staten, soms Israel, maar Europa krijgt nooit een rol van betekenis toebedeeld. Natuurlijk weet men dat veel Europese landen klakkeloos de Amerikaanse leider volgen, maar daar lijkt men zich – tegenover ons althans – op geen enkele manier zorgen om te maken.

Gisteren begroette een dorpsdichter ons, op rijm, en zei dat hij zeer vereerd was met bezoek uit ‘Frang’.