Alternatieve Troonrede

19-09-2015

“Leden van de Staten-Generaal,

Deze week is het de EU weer niet gelukt om het eens te worden over de verdeling van 120.000 vluchtelingen. Op 500 miljoen Europeanen is dat zoiets als geen plek kunnen vinden voor één extra paar sokken in het gehele bagageruim van een Boeing 747.

Eigen daklozen eerst?

30-12-2011

‘Wat is Nederland een koud land!’, riep een niet-Nederlandse dakloze mij laatst wanhopig na. En hoewel het buiten bijna vroor, was dat niet zijn voornaamste klacht. Nog niet, tenminste. Daklozen die korter dan drie maanden in Nederland zijn, worden in de hoofdstad straks wellicht geacht ‘s nachts zelf een dak boven hun hoofd te regelen. In 2010 had slechts een kwart van de gebruikers van de winterkoudeopvang binding met Amsterdam, problematiseerde de GGD. Hoewel het totale aantal bedden in Amsterdam dat jaar niet meer dan 340 bedroeg – nog geen half procent op de totale Amsterdamse bevolking – moeten er maatregelen getroffen worden. In januari buigt de Amsterdamse gemeenteraad zich opnieuw over die strengere criteria voor winteropvang.

We vergeten voor het gemak dat juist van daklozen  te verwachten valt dat ze weinig binding met de stad of het land hebben en dat de kern van hun probleem er juist in ligt dat ze geen dak boven het hoofd kunnen regelen. Opvang is, paradoxaal genoeg, allen voor ónze dak- en thuislozen!

De verheffende kracht van Deurne

29-10-2009

Als je nooit naar Deurne gaat, moet je dan weten waar het ligt?

De Syrische vrachtwagenchauffeur die opweg naar Spaans Gibraltar in het 1600 kilometer verderop gelegen Engelse Gibraltar belandde had inderdaad beter wat basale topografische kennis kunnen hebben, dan op aanraden van zijn TomTom de verkeerde windrichting op te rijden.

Maar is een kind dat het leven doorbrengt in de stegen van tuindorpen, onder de grillige schaduwen van schotelantennes, met een leerplicht die eindigt in het schooljaar waarin het zestien wordt, geholpen met de kennis dat Deurne zich bevindt onder de rook van Eindhoven en niet tussen de Hunebedden? Met de wetenschap dat er überhaupt Hunebedden bestaan?

Servië II: de Chinezen komen

13-07-2006

Het is niet makkelijk om met een Servisch paspoort het land uit te reizen, terwijl iedereen dat wel graag wil. Servië heeft burek, bergen en Belgrado (de enige stad met meer dan 200.000 inwoners), maar al het andere bevindt zich over de grens. Sinds de onafhankelijkheid van Montenegro is het strookje kust dat nog restte buitenland geworden. Het grote culturele erfgoed bevindt (of bevond) zich in internationaal protectoraat Kosovo waar bezoekers met een Servisch reisdocument gezien de interetnische verhoudingen eerder worden beschouwd als oorlogszuchtig dan als vakantiegangers. Rondrijden in Kroatië met een Servische nummerplaat durft lang niet iedereen aan. En dan zijn reeds alle reële visaloze mogelijkheden uitgeput; voor visumvrij reizen naar Argentinië of Egypte is wat meer draagkracht nodig dan de gemiddeld 5000 euro per jaar die men hier verdient. Rest de EU, maar het daarvoor benodigde visum is duur, recentelijk duurder en vereist bovendien uren wachten in de rij, een garantiebrief en stapels papierwerk.

Grenzen

14-06-2006

Hoewel ik niet vind dat iedereen altijd Nederlands moet spreken, lijkt het me wel nuttig als iedereen in Nederland het kan. Wie wel eens op vakantie is geweest naar een land waar taal en schrift geen enkele verwantschap met de eigen taal vertoonden weet dat communicatie met handen, voeten en primitieve geluiden grenzen kent. En die kom je al vrij snel tegen.

Taalles als oplossing dus. Maar mijn eigen taalleerling heeft zich na drie lessen over persoonlijk voornaamwoorden en werkwoordsvervoegingen ontpopt tot een ernstig geval van veelomvattende sociale problematiek.