Feminisme is een westerse verworvenheid

22-03-2008

De afgelopen maand werd er een dringend beroep gedaan op de burgerplicht van de vrouw: zowel minister Rouvoet als hoogleraar Andreas Kinneging riepen op tot meer Nederlandse baby’s. De eerste was daarin wat genuanceerder dan de laatste, maar duidelijk was dat de vrouw liefst geen andere plek beschoren is dan tussen het kroost. Zij heeft immers de maatschappelijke verantwoordelijkheid een stroom van ouderen en niet-westerse allochtonen die Nederland momenteel treft te compenseren door het baren en, niet te vergeten, opvoeden van nageslacht. Maar is zo’n creatieve oplossing ook effectief? En bovenal: is het redelijk om op deze manier een beroep op de vrouw te doen? Het antwoord is in beide gevallen ontkennend. 

Grenzen

14-06-2006

Hoewel ik niet vind dat iedereen altijd Nederlands moet spreken, lijkt het me wel nuttig als iedereen in Nederland het kan. Wie wel eens op vakantie is geweest naar een land waar taal en schrift geen enkele verwantschap met de eigen taal vertoonden weet dat communicatie met handen, voeten en primitieve geluiden grenzen kent. En die kom je al vrij snel tegen.

Taalles als oplossing dus. Maar mijn eigen taalleerling heeft zich na drie lessen over persoonlijk voornaamwoorden en werkwoordsvervoegingen ontpopt tot een ernstig geval van veelomvattende sociale problematiek.

Gedeelde vijand

22-10-2005

Omdat het ramadan is kun je in Amsterdam vrijwel dagelijks een discussieavond bijwonen en aansluitend met echte moslims de vasten breken. Ook als je zelf gedurende de dag wel gewoon hebt gegeten is dat best leuk om te doen. Afgelopen week ben ik op deze manier begonnen met integreren in mijn multiculturele buurt. Dat heeft nogal wat resultaat gesorteerd.