Even geen Fitna maar… abortus

10-02-2008

Door al het nieuws over De Film dreigen andere aan de Partij voor de Vrijheid gerelateerde berichten ondergesneeuwd te raken. Ik zag het althans niet meer dan toevallig, al meelezend in de krant van een medereiziger: deze week diende PVV-kamerlid Fleur Agema het voorstel in vrouwen voortaan zelf voor een abortus te laten betalen. Bovendien wil ze abortussen van vrouwen die niet in Nederland woonachtig zijn verbieden en de grens voor de eerste trimesterbehandeling (de zuigcurettage) van 13 weken terugbrengen naar 8 weken. De PVV is van mening dat de dames zo eindelijk eens wat minder losbandig zullen worden.

Stembureau 223

25-11-2006

Bureau nummer 223 wordt bemand door een cum laude afgestudeerd antropologe (“daar is geen droog brood mee te verdienen”), een hartelijke basisschoollerares (“ja dank u wel hoor!”), de oud-voorzitter van stadsdeel Oud-Zuid (“in de Junior Kamer stemden we nog met ponskaarten”), een actief niet vereenzamende dame op leeftijd (“mag hij een snoepje voor grote of kleine honden? Ik heb ze allebei bij me”) en mijzelf.

Stem wijzer

26-10-2006

Vroeger hoefde je niet zo lang na te denken over op wie je ging stemmen. Bij je geboorte stond al zo goed als vast of je tot de achterban van de liberalen, de sociaal-democraten of de christendemocraten zou gaan behoren. En de school, voetbalclub en radiozender verzekerden dat je niet van de uitgestippelde route afweek. Wat een gemoedsrust moet dat gegeven hebben!

Inmiddels zijn de meeste kiezers veranderd van goed in hun levensbeschouwelijke achtergrond verankerde wezens in zwevende twijfelaars. Vaak klaagt de politiek over de daardoor veroorzaakte onvoorspelbaarheid, maar vergeet het onbehagen van de kiezers niet! Hoewel je zou verwachten dat een vogelperspectief beter overzicht biedt op wat er te kiezen valt dan ooit mogelijk was van half verscholen achter een zuil, wordt het er niet makkelijker op.

Pleidooi voor verkiezingsfraude

11-10-2006

In de Kieswet staat het zwart op wit: kiezers mogen alleen geholpen worden bij het stemmen als er sprake is van een fysieke belemmering. In mijn instructie voor stembureauleden wordt dit toegelicht: mensen die geen armen hebben of mensen die blind zijn komen in aanmerking, maar wie schrift of taal niet machtig is dient aan zijn lot overgelaten te worden.

De laatste verkiezingen leverden meer dan eens taferelen op die wij in het stemlokaal ongemakkelijk gadesloegen. Een jongeman die halverwege het keuzeproces een vriend of zijn moeder opbelt om snel te overleggen. Hele gezinnen die zich rondom de stemcomputer verdringen om elkaar bij te staan. Gesluierde vrouwen die beleefd glimlachen terwijl wij de computer voor de tweede maal vrijgeven aan de echtgenoot.

Gevaar voor de democratie

11-10-2006

Met de verkiezingen in aantocht worden alle stembureaumedewerkers opgetrommeld voor een opfriscursus. Dat is geen overbodige luxe, want de stemcomputers zijn nog een nieuwigheid. De laatste keer dat ze in Amsterdam werden ingezet volgde een vernietigend oordeel over de gang van zaken op sommige kieslocaties. De privacy van de burger was door de verkeerde opstelling niet voldoende gegarandeerd, hulp werd veel te royaal geboden en misschien had er zelfs wel een hacker aan de apparatuur gesleuteld.

Zeer terechte kanttekeningen allemaal, de moderne tijd levert moderne dilemma’s.