Serieuze blik

13-06-2008

Zelf zou ik nooit ook maar overwegen naar iemand op straat te snauwen dat hij door moet lopen, zijn veters moet strikken, niet zo ostentatief kauwgum moet kauwen. Niettemin nemen anderen regelmatig de vrijheid om mijn gezichtsuitdrukking luid schreeuwend te becommentariëren. Meestal zijn dat geen mensen die ik ken of überhaupt aankijk. Desondanks beschouwen ze zichzelf als de geëigende persoon om commando’s te roepen naar aanleiding van hoe ik me door de publieke ruimte beweeg.

Wie zijn deze sujetten? Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies, want ik vertik het er op te reageren. Maar waarschijnlijk zit ik er niet ver naast als ik zeg dat het altijd minimaal twee mannen zijn, in witte t-shirts met reclameopdrukken.

Feminisme is een westerse verworvenheid

22-03-2008

De afgelopen maand werd er een dringend beroep gedaan op de burgerplicht van de vrouw: zowel minister Rouvoet als hoogleraar Andreas Kinneging riepen op tot meer Nederlandse baby’s. De eerste was daarin wat genuanceerder dan de laatste, maar duidelijk was dat de vrouw liefst geen andere plek beschoren is dan tussen het kroost. Zij heeft immers de maatschappelijke verantwoordelijkheid een stroom van ouderen en niet-westerse allochtonen die Nederland momenteel treft te compenseren door het baren en, niet te vergeten, opvoeden van nageslacht. Maar is zo’n creatieve oplossing ook effectief? En bovenal: is het redelijk om op deze manier een beroep op de vrouw te doen? Het antwoord is in beide gevallen ontkennend. 

Antimancipatie

06-03-2008

Ik moest denken aan mijn eerste dag in groep drie, toen ik tegenover een jongen was gezeten die zich vol overgave op zijn kleurplaat stortte. Daarbij hield hij zijn mond half open en had zijn tong er voornamelijk buiten hangen. Iets dergelijks had ik nooit eerder gezien. En naarmate wij ouder werden en meer controle over onze spieren ontwikkelden werd het alleen maar zeldzamer.

Nu dus deed ik mijn best mijn boodschappen op de vijftig centimeter lopende band te frommelen. Iets wat me de nodige moeite kostte, omdat er aan het einde geen noemenswaardige ruimte vrij kwam en nog hoger stapelen geen reële optie was.

Vanuit de kassa klonk niet het regelmatige gepiep (90bpm gemiddeld) van afgerekende boodschappen. Slechts sporadisch was daar een zwak geluid, als van een verdrinkend eendje.

Even geen Fitna maar… abortus

10-02-2008

Door al het nieuws over De Film dreigen andere aan de Partij voor de Vrijheid gerelateerde berichten ondergesneeuwd te raken. Ik zag het althans niet meer dan toevallig, al meelezend in de krant van een medereiziger: deze week diende PVV-kamerlid Fleur Agema het voorstel in vrouwen voortaan zelf voor een abortus te laten betalen. Bovendien wil ze abortussen van vrouwen die niet in Nederland woonachtig zijn verbieden en de grens voor de eerste trimesterbehandeling (de zuigcurettage) van 13 weken terugbrengen naar 8 weken. De PVV is van mening dat de dames zo eindelijk eens wat minder losbandig zullen worden.

Stout is fataal – nog een reden

07-02-2008

Hoe fataal is ‘stout’ vraagt Dylan van Rijsbergen zich af op dit weblog. En hij concludeert dat de reeds door Klimt vereeuwigde feeks, die de man het hoofd op hol brengt en hem vervolgens een verschrikkelijke syfilis-dood doet sterven, nog altijd bestaat. Sterker nog, dat zij een opmars doormaakt. Want vrouwen willen macht, succes en marktwaarde en de snelle weg daarheen is seks.